Sažeti prikaz projekta „ZA NAŠU DJECU“

Podrška djeci i mladima s posebnim potrebama i njihovim roditeljima

djeca

Ciljevi projekta:

  • Omogućiti pružanje stručne pomoći i podrške roditeljima, djeci s teškoćama ili u riziku za razvoj teškoća i/ili ustanovama kojima nije osigurana potrebna vrsta stručne pomoći.

  • Poticati zdrav razvoj djece i mladih i maksimalno ostvarivanje potencijala djece s teškoćama.

Povijesni razvoj i obrazloženje projekta

Projekt „Za našu djecu“ razvila je 2004. godine socijalna pedagoginja Gordana Galetić kao odgovor na potrebnu stručnu podršku učenicima s teškoćama i onima u riziku za razvoj teškoća, njihovim roditeljima te učiteljima i školi kao važnoj sastavnici života lokalne zajednice.
Projekt se uz stručnu i financijsku podršku državnih i županijskih institucija i tijela u različitim oblicima do sada provodio u niz škola ili drugih organizacija u Hrvatskoj pod vodstvom defektologinje – socijalne pedagoginje Galetić.
Naglasak projekta često se stavlja na prevenciju nasilja, ovisnosti i drugih poremećaja u ponašanja, no ovisno o potrebama sredine osiguravala se potpora za cijeli spektar teškoća te podršku logopeda, rehabilitatora, psihologa i dječjeg psihijatra.
U svakoj lokalnoj zajednici i ustanovi u kojoj se provodi, projekt se prilagođava osobitostima i potrebama zajednice.

Aktivnosti koje se planiraju (izbor aktivnosti ovisi o potrebama ustanove i lokalne zajednice):

djeca i nasilje

 1. Stručni rad stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila s djecom

 2. Savjetodavna podrška stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila roditeljima djece s teškoćama

 3. Tisak i distribucija edukativnih brošura za roditelje

 4. Tisak i distribucija edukativnih brošura za učitelje, odgajatelje i druge stručnjake

 5. Održavanje web stranice s edukativnim materijalima za roditelje, vrtić i školu

  • brošure navedene pod 3. i 4. mogu besplatno preuzeti s web stranice svi građani i ustanove u Republici Hrvatskoj,

  • na web stranicu se dodaju radni listići za roditelje i škole te drugi aktualni edukativni i savjetodavni tekstovi koji ne idu u tisak,

  • putem web stranice stalno je dostupna daljnja edukacija roditelja i stručnjaka.

 6. Seminar za učitelje i stručne suradnike (tema se definira u suradnji sa školom ili vrtićem)

 7. Predavanja i/ili radionice za roditelje  (tema se definira u suradnji sa školom ili vrtićem)

 

O autorici projekta:

Gordana Galetić je diplomirana defektologinja – socijalna pedagoginja i psihoterapeutkinja, zaposlena u školi te član više udruga koje se bave ovdje predmetnim područjem.

Uslijed zasluga u radu s djecom s poremećajima u ponašanju, programima prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih i drugim poljima stručnog rada, imenovana je stručnim članom Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske kada je sudjelovala u osmišljavanju Prioritetnih aktivnosti za dobrobit djece u RH i izradila završni idejni okvir za osnivanje županijskih Obiteljskih centara koji Vlada prihvaća te se osnivaju Obiteljski centri u županijama. Bila je članom različitih povjerenstava, voditeljica projekata i programa koji su stručno prepoznati u Hrvatskoj i  inozemstvu, edukator je i savjetovatelj.