Edukacija „Umijeće javnog nastupa“

Edukacija „Umijeće javnog nastupa“ nam omogućava izvrsnost u svim vrstama nastupa, sastancima i kontaktima s ljudima.

steve jobs

 

Kroz usvajanje prezentacijskih vještina, tehnika ovladavanja tremom, temelja kvalitetne i poticajne komunikacije i niza trikova uspješnih nastupa, edukacija nas priprema za inspirativne i vješte govore, odlične prezentacije, sjajne glazbene i glumačke nastupe, uspješno polaganje ispita, kvalitetno obraćanje medijima, uvjerljivo vođenje sastanaka, održavanje poticajnog predavanja koje se pamti, ugodne i uspješne kontakte i u manjim i u većim grupama.

 

Dok nas osposobljava za navedene i druge oblike kontakata odnosno javnih nastupa, edukacija korak po korak budi ili učvršćuje u nama:

  • vođe, umjetnike i motivatore;

  • našu jedinstvenost, još veće zadovoljstvo i uspjeh.

 

Edukacija umijeće javnog nastupa sastoji se od dva modula te nekoliko ciljanih tematskih seminara.

 

Prvi modul „Ovladavanje tremom i uspješan javni nastup“, odnosno prvi stupanj, obuhvaća neophodna znanja i vještine za uspješne javne nastupe, ovladavanje tremom, nastupe na poslovnim sastancima, polaganje ispita, tehnike učinkovite prezentacije. Već nakon našeg 1.stupnja možete za 50% poboljšati svoj javni nastup.

 

Drugi modul „Govorničke i prezentacijske vještine“, odnosno drugi stupanj je napredni seminar koji detaljizira prezentacijske vještine i neverbalni govor te druga bitna područja za ovladavanje umijećem javnog nastupa.

 

Tematski seminari: nakon dva temeljna modula, možete se nastaviti usavršavati kroz pojedinačne tematske seminare koji su fokusirani na specifične vještine nastupanja za one koji žele postati vrhunski u govorništu ili drugim oblicima nastupanja.

 

Završavanjem prvog modula preporuča se, a sudionici nisu obavezni, polaziti drugi modul, odnosno nastavak edukacije. Da bi se bilo pripravno za drugi modul/stupanj potrebno je završiti prvi stupanj. Moguće je upisati drugi stupanj kod nas ukoliko ste završili prvi stupanj u nekoj drugoj školi (uz predočenu potvrdnicu/certifikat).


Za točan termin seminara obratite nam se upitom na e-mail: sreca@centarsreca.hr

Više informacija o prvom modulu,  potražite ovdje.