Auto Skica

Auto Skica

Korisne informacije koje se mogu lako primijeniti. Odličan kontakt voditeljice sa sudionicima

radionice/tečaja. Stvorena je uspješna homogena i vesela atmosfera među sudionicima tečaja

No comments