Auto Skica

Auto Skica

Naučila sam puno o sebi, o tome što sam i što sve mogu, a ono najbitnije i kako da iskoristim svoje

potencijale. …
Kombinacija teoretskog i praktičnog dijela (vježbe) mi je jako odgovarala jer sam mogla odmah pokušati primijeniti naučeno.

Zahvalna sam voditeljici na savjetima i sugestijama…

Otvorila mi je vrata u potpuno novi svijet u kojem mogu biti još sretnija i zadovoljnija.  Gordana, hvala Vam od srca!

No comments