Blanka Pranjić

Blanka Pranjić

Sve pohvale za profesionalno odrađenu organizaciju, vođenje i tehničku podršku prije i za vrijeme predavanja. A predavačica Gordana Galetić je kombinirala predavanje i radionice koje su unijele dodatnu dinamiku. Znanja koja nam je predavačica prenijela konkretna su, stručna i odmah primjenjiva. Preporučam sudjelovanje na seminarima Centra Sreća.

Blanka Pranjić

No comments

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.