Slijedeće tekstove omogućili su Vam Centar “Sreća” i Primorsko-goranska županija.pgz

Kontinuirano educiramo putem edukativnih članaka, letaka, brošura i priručnika:

PRIRUČNIK RAZVOJNIH IGARA ZA DJECU „Sretno djetinjstvo“


Napisale smo PRIRUČNIK RAZVOJNIH IGARA ZA DJECU „Sretno djetinjstvo“! 

👉 Igre/aktivnosti su jednostavne i zabavne, mnoge se mogu provesti u zajedničkoj kvalitetnoj igri roditelja i djeteta, a uz to potiču razvoj mozga što je vrlo važno pogotovo sada.

 

Zašto je važno i kako s djecom razgovarati o virusima

Često mislimo da manja djeca ne razumiju što se događa, međutim ona osjete našu zabrinutost, strah i najrazličitije reakcije odraslih oko sebe. Mnoga djeca biti će zbunjena i uplašena novonastalom situacijom, stoga je vrlo važno objasniti što se događa bez obzira na dob djeteta.

“RAZUMIJEVANJE UČENIKA S ADHD-om”

Posljednjih godina sve se više susrećemo s terminom ADHD.

Nerijetko čujemo da neko dijete ima problema s koncentracijom, a u svakodnevnom govoru ponekad će se odkomentirati za pojedino dijete da je “hiperaktivno”, pri tome najčešće ciljajući na to da je dijete puno energije.

Promišljajući o takozvanom ADHD-u govorimo o nešto složenijem stručnom feomenu, koji traži osjetljivost, strpljenje i upornost odraslih koji okružuju dijete s osobitostima ove vrste.

 

Edukativna brošura „JA I MOJE DIJETE“

za roditelje koji žele biti još bolji  roditelji

Uloga roditelja je jedna od najizazovnijih, najtežih i najljepših životnih uloga. Priprema za tu ulogu često je nedovoljna ili je uopće nema. Učimo se biti roditelj «u hodu». Za svaki drugi zadatak se obrazujemo i dugotrajno pripremamo. Istovremeno, promjene i očekivanja koja se postavljaju pred roditelje su velika. Roditelje se nerijetko kritizira. Često se pri tome zaboravlja da su i roditelji osobe sa svojim osjećajima, sposobnostima, potrebama i da kao i svi čine pogreške. Savršeni roditelji ne postoje niti trebaju postojati…

 

“MOGUĆE POSLJEDICE ZLOSTAVLJANJA I ŠTO ČINITI”

savjeti za roditelje, djelatnike škola  i za djecu i mlade

Posljedice zlostavljačkog ponašanja među djecom vrlo su ozbiljne  i  za djecu koja od nasilja trpe i  za onu djecu koja se nasiljem koriste, te ukazuje kako je važno pomoći i djeci koja trpe nasilje i djeci koja ga čine. Također, posljedice su prisutne i za djecu koja su promatrači, svjedoci nasilja…

 

“NASILJE MEDJU DJECOM i MLADIMA”

sukob – nasilje – zlostavljanje – vrste nasilja i profili osoba

Posljednjih desetak godina sve se više govori o nasilju među djecom i mladima, a postupno se pokušavaju i naći odgovarajuća rješenja ovog teškog i važnog problema.
Na potrebu da se još više ulaže u ovo područje ukazuju između ostalog i podaci o visokom postotku nasilja među djecom. Tako nam 2004. godine Unicefovo istraživanje provedeno u Hrvatskoj pokazuje da je gotovo 30% djece doživjelo nasilje. Najčešća «metoda nasilja» u osnovnoj i srednjoj školi je nazivanje osobe pogrdnim imenima, ismijavanje i bolno zadirkivanje (ruganje)…