IZVJEŠĆE S PRVOG STRUČNOG SKUPA:

 

Dana 17., 18. i 19. studenog 2014. godine održan je Prvi stručni skup „Ljubav u pokretu“ – nacionalni program: edukacija edukatora za provedbu s djecom i mladima u osnovnim školama u Hrvatskoj. Metode rada koje su obrađene u sklopu stručnog skupa „Ljubav u pokretu“ obuhvaćaju pokret, ples, likovno i glumačko izražavanje te druge oblike kreativnog izražavanja. Program polazi od pretpostavke da je za nošenje s problemima odrastanja potrebno ponajprije razviti životne vještine kod djece za lakše nošenje s pritiskom društva, stvaranjem pozitivnog mišljenja o sebi i jačanjem vlastitog integriteta u djece. Neke od socijalnih vještina koje će se poticati kod djece ovim programom jesu: samopoštovanje i samopouzdanje, komunikacijske vještine, razumijevanje i nošenje s vlastitim i tuđim osjećajima, razvijanje povjerenja i grupne povezanosti, rješavanje problema, utjecaj grupe i integritet – nošenje s negativnim pritiskom, nenasilno rješavanja sukoba i dr.

Cilj programa je edukacija i osnaživanje stručnjaka kako bi ovim tehnikama rada provodili preventivni i razvojni program za djecu.

Organizatori Stručnog skupa su Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“ iz Rijeke, Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ iz Zagreba i Agencija za odgoj i obrazovanje. Na stručnom skupu su sudjelovale i četiri partnerske organizacije: Agencija za odgoj i obrazovanje, Primorsko goranska županija, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije i Osnovna škola Nuštar.

Edukaciju u sklopu stručnog skupa je prošlo 15 stručnih suradnika iz 14 različitih osnovnih škola iz različitih županija: Grad Zagreb, Koprivničko-križevačka županija, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Primorsko-goranska, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Sisačko-moslavačka i Vukovarsko-srijemska županija. U projekt u 2014./15. godini bit će uključeno 140 djece i njihovi roditelji, 15 stručnih suradnika iz 14 različitih osnovnih škola, učitelji i ravnatelji škola koji će također biti informirani o projektu i izvješteni o kvaliteti njegove provedbe na kraju projekta, kao i partneri.

Program „Ljubav u pokretu” osmislila je socijalna pedagoginja Gordana Asja Galetić, a kreirala ga je temeljem dugogodišnjeg iskustva direktnog rada s djecom i mladima te osmišljavanja i provedbe više preventivnih programa i suradnje s brojnim školama, udrugama, državnim tijelima i drugim organizacijama. Kako u radu s djecom tako i s odraslima, uz upotrebu niza stručnih saznanja iz bihevioralnih, komunikacijskih i kognitivnih područja te različitih terapijskih pristupa, pokazalo se važnim koristiti kreativnost, ekspresivne pristupe i tehnike te integrirati viševrsna postojeće znanja, metode i tehnike rada u odgovarajuću cjelinu za rad s djecom. Programom „Ljubav u pokretu” želimo poticati zdrav razvoj i razvoj potencijala sve djece.

U planu je održati još dva stručna skupa u 2015. godini koji će biti ujedno supervizijski i evaluacijski i na kojima ćemo iznijeti rezultate čitavog projekta „Ljubav u pokretu“ .

Program financiraju: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga i Ministarstvo zdravlja.