POZIV NA EDUKACIJU IZ INTEGRATIVNOG EKSPRESIVNOG

PRISTUPA PROGRAMA „LJUBAV U POKRETU“

studeni  – 1.modul

travanj – 2.modul

Rijeka

U edukaciju se mogu uključiti slijedeće profesije:
socijalni pedagozi, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, logopedi, rehabilitatori, učitelji/nastavnici, odgajatelji, liječnici i drugi odgovarajući profili zdravstvenih radnika, radni terapeuti, certificirani treneri i edukatori te stručnjaci iz odgovarajućih pomagačkih profesija.
Studenti odgovarajućih hrvatskih i inozemnih studija mogu se uključiti uz ograničene uvjete korištenja metode.

Napomena:

> za sada, a vjerojatno i cijelu 2020.g., necemo pokrenuti upis u kompletnu edukaciju niti u 1.modul.
> Preporuča se da pohađate seminar i u slučaju da niste ili jeste zainteresirani za upis cijele edukacije. Naime, ovako ćete dobiti elemente kojih nema u bazičnoj edukaciji, a ujedno ćete steći dojam o metodi i iskustveno naučiti niz sadržaja.
Također kroz ovaj seminar dobivate sada vrlo konkretne i korisne tehnike koje odmah možete primjenjivati u grupnom i  individualnom radu s djecom i odraslima.
ROK za prijavu:
– na seminar se možete prijaviti i uplatom rezervirati mjesto do srijede 27.svibnja 2020.g.

Sve detalje pogledajte na slijedećim linkovima:

Edukacija iz integrativnog ekspresivnog pristupa “Ljubav u pokretu” objedinjuje tehnike art terapije, tehnike proizašle iz terapije pokretom i plesom i psihodrame te druge ekspresivne, tjelesno orijentirane i kreativne tehnike

Video prikaz dijela edukacije:

Fotografije i iskustva:

https://www.facebook.com/pg/CentarSreca/photos/?tab=albums

https://www.facebook.com/events/939771762862830/