JAVNI POZIV
za ustanove u školstvu, socijalnoj skrbi i zdravstvu:

besplatna visokokvalitetna edukacija za stručnjake
iz integrativnih kreativnih ekspresivnih tehnika
i sudjelovanje u programu PP „Ljubav u pokretu“

 

Pozivamo i obavještavamo Vas da je raspisan Javni poziv za ustanove za uključivanje u projekt pozitivnog razvoja djece i mladih – program PP „Ljubav u pokretu“. Projektom se želi  doprinositi zdravom psihosocijalnom razvoju te prevenciji nasilja, ovisnosti, socijalne izolacije  i drugih rizičnih ponašanja djece i mladih.

Program se od 2014. godine provodi diljem Hrvatske, odnosno u brojnim ustanovama i županijama.

U ovom trenutku možemo uključiti samo jednu do dvije nove ustanove po županiji, u određenom broju županija.
Prioritet: do sada su mogućnost uključivanja imale većinom škole, a obzirom na iskazan značajan interes ustanova iz ostalih djelatnosti, ove godine ćemo uz obrazovanje razmotriti uključivanje i ustanova iz socijalne skrbi i zdravstva.

 

Projekt obuhvaća skupocjenu edukaciju za Vašeg stručnjaka/zaposlenika (oko 50.000,00kn vrijednost je projekta po ustanovi), koja je za Vas besplatna.

Edukaciju trenutno plaća Ministarstvo putem nas, odnosno putem našeg projekta (potpisan je Ugovor putem zajedničkog natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva).

Edukacija za stručnjaka/Vašeg zaposlenika obuhvaća upoznavanje tehnika iz najsuvremenijih metoda rada kao što su art-terapija, terapija plesom i pokretom i psihodrama; koje su prilagođene za potrebe rada stručnog suradnika u školi (grupni i individualni rad).
Metode su odmah primjenjive i u ostalim vrstama ustanova u radu s djecom i mladima; relevantan dio tehnika primjenjiv je i u radu s odraslima.


Edukaciju provode renomirani hrvatski stručnjaci:

dr.sc Damir Miholić, pročelnik Odsjeka i voditelj kolegija Kreativne terapije i art/ekspresivne psihoterapije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, rehabilitator, psihodramski terapeut (ECP), dramski pedagog i stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i mladima te edukacijom stručnjaka u HR i inozemstvu

mag.socijalne pedagogije, Gordana Galetić, autorica programa i metode Ljubav u pokretu, stručnjakinja s višegodišnjim iskustvom rada kao školska socijalna pedagoginja i koordinatorica preventivnih programa, certificirana psihoterapeutkinja (ECP), iskusan  manager, pozivani stručni predavač, dugogodišnji edukator stručnjaka

-mag. psihologije, Ana Božac, certificirana art terapeutkinja, s obiteljima i djecom specifičnih životnih okolnosti, rizičnog ponašanja i s poremećajima u ponašanju radila je u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež Zagreb, terapeutkinja s višegodišnjim iskustvom u edukaciji stručnjaka

mag. pedagogije, Vedrana Kurjan Manestar, edukatorica i supervizorica, iskusna školska pedagoginja, odgajateljica i certificirana hrvatska stručnjakinja za područje Terapije plesom i pokretom, integrativne geštalt terapije, predavačica na hrvatskim studijima, ovlaštena za edukaciju stručnjaka u svom dijelu rada. Dugi niz godina provodi brojne edukacije za stručnjake.

 

Program se provodi kroz niz relevantnih partnerstava, o čemu više možete pogledati na našoj mrežnoj stranici.

Ukoliko se još niste imali mogućnosti upoznati s programom PP Ljubav u pokretu, na slijedećem linku možete pogledati tekst koji donosi više informacija o projektu te iskustva drugih škola, kroz spot koji je većim dijelom snimljen u našoj partnerskoj školi Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić Vrbosko (prvi video, trajanje 4min, pod nazivom Kreativne radionice):

 

 

Obveze stručnih suradnika (počinje u jesen tj. u projektnoj godini 2018./2019.):

– sudjelovati na trodnevnoj edukaciji (vjerojatno Rijeka, Zagreb ili u blizini)

– sudjelovati na jednoj do dvodnevnoj stručnoj superviziji (Zagreb ili Rijeka ili u blizini)

– provesti u istoj školskoj godini grupni rad s djecom (najmanje 12 radionica) u Vašoj školi prema zadanim kriterijima izbora učenika u svrhu pozitivnog razvoja te doprinosa prevenciji nasilja i drugih rizičnih ponašanja (radionice su pripremljene u stručnom Priručniku)

– provesti jedno predavanje za roditelje/radionice za roditelje i uzeti pisane suglasnosti za rad s djecom (materijal je stručno pripremljen) te 2 roditeljska sastanka

– provesti jedno predavanje na Učiteljskom vijeću koji osnažuje učitelje/odgajetelje/kolege za rad, izazove i pristup rizičnoj djeci (materijal je stručno pripremljen)

– koordinirati projekt u svojoj ustanovi (organizirati ispunjavanje evaluacijskih upitnika, popratne osnovne dokumentacije)

 

Što stručnjak i ustanova dobivaju:

– besplatnu ciljanu stručnu edukaciju za stručnog suradnika/Vašeg zaposlenika koju prenosi na svoju ustanovu (Centar “Sreća” pokriva smještaj i kotizaciju za edukaciju i za superviziju)

– stručni Priručnik s detaljno opisanim radionicama za djecu i razrađenim predavanjima za učitelje i roditelje (izrađen 2014. godine od strane najistaknutijih stručnjaka u RH u svom području rada te dorađen nakon vrednovanja i evaluacije programa)

pisani materijali koji su Vam potrebni za rad su već pripremljeni

– stručno priznati program koji je svojom metodologijom jedinstven u RH  i koji je putem nezavisnog vrednovanja dokazao svoju učinkovitost tijekom svih godina provedbe u dosadašnjim školama.

Napomena:

materijale nije dozvoljeno proslijeđivati drugim ustanovama i osobama (autorska prava)

– dozvolu za njihovo korištenje ostvaruje samo stručnjak/ustanova koja je prošla edukaciju.

 

Rok prijave – ukoliko želite biti dio ovog Programa:

Dokumentaciju koju uobičajeno zahtijevaju nadležna tijela (podaci o ustanovi, životopis stručnog suradnika Vaše ustanove, Izjava o partnerstvu kojom se ustanova obvezuje da će provesti projekt) potrebno je popuniti i poslati nam do 20. ožujka na e-mail:

ppljubavupokretu@centarsreca.hr

 

Način prijave:

Tko se može prijaviti:  ustanove iz školstva, socijalne skrbi i zdravstva iz cijele Hrvatske.

Prijava ustanove obvezno sadrži:

  1. Podatke o ustanovi (zadani obrazac): opisati probleme/potrebe zbog kojih biste željeli provesti ovaj program; navesti broj učenika škole i broj učitelja, poteškoće i relevantne osobitosti koje će Vam omogućiti prednost pri uključivanju (za druge ustanove
  1. Životopis stručnog suradnika kojeg ćete imenovati za sudjelovanje u programu
  2. Izjava o partnerstvu (zadani obrazac): od strane ravnatelja potpisanu i pečatom škole ovjerenu Izjavu o partnerstvu iz koje je vidljivo koje obveze preuzimamo mi u slučaju provedbe projekta (plaćamo smještaj, hranu te edukatore na stručnim skupovima), a koje škola (financiranje prijevoza imenovanom stručnom suradniku na dva stručna skupa i osnovne materijale za rad s djecom. Naprimjer; boje, papire i sl.za rad u Vašoj ustanovi). Pečatiranu i potpisanu skenirati  i skenirani PDF dokument poslati e-mailom.

Molimo obvezno pročitati Dodatne napomene  na kraju/nakon ovog teksta poziva, kako biste izbjegli pogreške uslijed kojih prijava ne može biti prihvaćena.

Po Vašoj pismenoj potvrdi sudjelovanja (primitkom sve tražene, Vaše dokumentacije, na naš e-mail) provodi se odabir ustanova.

Nadležna tijela mogu po potrebi tražiti dodatnu dokumentaciju (npr. najčešće traže potvrdu iz porezne uprave da ustanova nema duga).

 

Rezultati Javnog poziva

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Centra „Sreća“ u roku od 30 dana od donošenja odluke.
Procijenjeni rok donošenja odluke: kolovoz 2018., a najkasnije u studenom 2018.g.
Ustanove za koje postoji najveća vjerojatnost financiranja programa biti će obaviještene do lipnja 2018.godine.

 

Obzirom na veliki interes ustanova, veliki trošak po ustanovi koji je za Vas besplatan te utvrđene prioritete, mali je broj ustanova koje možemo uključiti, a do sada je uključeno preko 30 ustanova u Hrvatskoj.

Molimo da svoju prijavu pošaljete do 20. ožujka na e-mail:

ppljubavupokretu@centarsreca.hr

Uz gore navedene podatke, dokumentacija koju je potrebno popuniti za prijavu nalazi se u privitku (otvara se klikom na linkove u nastavku). Molimo pročitajte dodatne napomene, u nastavku.

Obrazac partnerstva Sreca – 7 Izjava o partnerstvu

Obrazac izjava o partnerstvu – Skole – potrebe MZO 05

 

S poštovanjem!

Koordinatorica programa:

Mateja Novosel, magistra pedagogije i magistra edukacije  engleskog jezik i književnosti

Kontakt telefon: 095/959 5150

Voditeljica programa:

Gordana Galetić, magistra socijalne pedagogije i psihoterapeutkinja

Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“

Bartolovo 10, Rijeka

www.centarsreca.hr

 

 

Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“ Rijeka  *  www.centarsreca.hr  * www.facebook.com/CentarSreca   *  ppljubavupokretu@centarsreca.hr

 

 

 

Dodatne napomene:

 

Stručnjak:
Stručnjak ustanove koji se želi prijaviti za besplatnu edukaciju i provedbu programa potrebno je da pošalje svoj detaljan CV/životopis iz kojeg se vidi radno iskustvo i  prethodne edukacije te koliko je motiviran za sudjelovanje u ovom programu (pismo motivacije kao sastavni dio dokumenta CV-a). Navedeno se šalje istodobno s ostalom dokumentacijom ustanove na navedeni e-mail.

Stručnjak koji dobiva edukaciju obvezan je program provesti u svojoj ustanovi i sudjelovati u svim predviđenim sadržajima.

Potrebno je navesti direktan e-mail, telefon u ustanovi i osobni mobitel stručnjaka te adresu stručnjaka/polaznika. Prijavu je potrebno poslati s Vašeg direktnog e-maila (onog kojeg redovito provjeravate) za buduću korespondenciju.

Ustanova :
Prijavljivanjem ustanove za sudjelovanje, ustanova prihvaća provedbu programskih obveza i svih ovdje navedenih sadržaja.
Ustanova u Izjavi navodi da preuzima plaćanje troškova putovanja svog stručnjaka na besplatnu edukaciju odnosno prijevoza (i dnevnica ukoliko se dogovorite o dnevnicama) na stručne skupove (unutar Hrvatske) te materijala za rad s djecom.

Ustanova može ponuditi i plaćanje drugih troškova  (npr. smještaja, kotizacije), što joj može omogućiti sudjelovanje u slučaju ako ne bude izabrana kao prioritet za besplatno sudjelovanje.

Plaćanje troškova prijevoza ili drugih troškova je Vaš suradnički doprinos provedbi programa, a koji omogućava da dobijete na provedbu zaokružen i provjereni inovativni program rada s djecom i mladima u Vašoj ustanovi i realizaciju određenih državnih mjera i Pravilnika.  Isto je i u skladu sa suvremenim zahtjevima sufinancijera o doprinosu i participaciji ustanova kao obliku suradničkog i partnerskog odnosa, kojim ustanova financijerima pokazuje profesionalnost i partnerski pristup u provedbi programa.

U prijavi je potrebno navesti puni naziv ustanove, kontakt e-mail, telefon, telefaks, OIB i adresu ustanove te grad/mjesto i županiju u kojoj djelujete.

 

VAŽNO: Način slanja dokumentacije za prijavu:

  • Sve dokumente šaljete isključivo e-mailom. Prijave pristigle na druge načine neće se moći biti uzete u obzir.
  • Izjava o partnerstvu mora biti ovjerena pečatom i potpisom ravnatelja/ovlaštene osobe za zastupanje i zatim skenirana u boji u PDF formatu te tako u PDF-u poslana e-mailom kao privitak
  • Dokumenti Podaci o školi i Životopis stručnjaka moraju biti u otvorenom Word formatu kao privitci
  • Sveukupna tražena dokumentacija šalje se ispred ustanove u jednom zajedničkom
    e-mailu koji sadrži sve tražene privitke na e-mail ppljubavupokretu@centarsreca.hr
  • Molimo obvezno upisati slijedeći predmet e-maila: prijava za sudjelovanje – PPLJUP.

 

Naknadno će samo ustanove koje budu izabrane, potrebnu dokumentaciju slati zemaljskom poštom na adresu: Centar “Sreća”, Bartolovo 10, 51000 Rijeka.

 

Fotografije i iskustva iz programa možete vidjeti na: www.facebook.com/CentarSreca   (hvala na lajkanju i komentarima FB stranice te time podržavanju našeg rada i misije).
Želimo Vam puno uspjeha, radosti i zadovoljstva u radu!