Napisala: Gordana Galetić, mag.paed.soc., psihoterapeutkinja

Članak je objavljen u Večernjem listu 24.srpnja 2021. unutar magazina Ordinacija.

 

Centar za osobni i profesionalni razvoj „Sreća“
Bartolovo 10, Rijeka
www.centarsreca.hr
www.facebook.com/CentarSreca
www.instagram.com/centar.sreca