INTEGRATIVNI EKSPRESIVNI

PRISTUP I TERAPIJA „LJUBAV U POKRETU“

 

Integrativni ekspresivni pristup LJUBAV U POKRETU je stručna i priznata metoda koja integrira različite načine ekspresije čovjeka, osnažuje i razvija, a posebice jača samopoštovanje i samopouzdanje, osjećaj osobne moći i ljubav prema sebi te prihvaćanje i ljubav prema svima i svemu što nas okružuje.
Potiče kreiranje unutarnjeg mira i življenje radosti života!

Navedeno se događa kroz pokretanje sebe, osobni razvoj i učenje kako na nježan i podržavajući način pokrenuti druge u samoosnaživanje i ljubav, autentičnost i zdravlje.

U velikoj mjeri se u ovoj metodi, programu i terapijskom pristupu koristi pokret. To je drugi dio korijena naziva same metode.

 

Integrirani ekspresivni pristupi LJUP:

 • Art terapija

 • Terapija plesom i pokretom

 • Psihodrama

 • Terapija smijehom

 • Terapija zvukom i glazbom

 • Elementi integrativne geštalt terapije, transakcijske analize i Imago terapije odnosa

 • Različiti tjelesno orijentirani pristupi i druge metode koje doprinose ekspresiji čovjeka te autentičnom i sretnom življenju

 

LJUBAV U POKRETU je sveobuhvatan pristup koji sadrži i predstavlja:

 • Vrstu terapijskog rada

 • Program rada s djecom i mladima prihvaćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

 • Metodu u radu s pojedincima, grupama i obiteljima,

 • Stručan i poticajan način rada s timovima i radnim organizacijama

Skraćeni naziv Integrativnog ekspresivnog pristupa LJUBAV U POKRETU je LJUP.
Autorica i vlasnica metode LJUP:  Gordana Galetić, magistra socijalne pedagogije, psihoterapeutkinja (ECP) i bračna savjetnica.

 

Stručna EDUKACIJA LJUP

Edukaciju u pravilu organiziramo za 1 novu edukativnu grupu godišnje.

U edukaciju se mogu uključiti slijedeće profesije:

socijalni pedagozi, psihoterapeuti, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, logopedi, rehabilitatori, učitelji/nastavnici, odgajatelji, liječnici i drugi odgovarajući profili zdravstvenih radnika, radni terapeuti, certificirani treneri i edukatori te stručnjaci iz odgovarajućih pomagačkih profesija.

Studenti odgovarajućih hrvatskih i inozemnih studija mogu se uključiti uz ograničene uvjete korištenja metode.

 

Edukacija LJUP sadrži nekoliko modula:

 

I. modul: Edukacija LJUP1.1.:

1) osnovna edukacija LJUP iz tehnika art terapije, terapije plesom i pokretom i psihodrame

2) razumijevanja integrativnog ekspresivnog pristupa.

Provodi se tijekom 2-3 dana. Najčešće u studenom/prosincu, no moguće je i u drugom razdoblju.

 

II. modul: Edukacija PPLJUP1.2.:

1) nastavak i produbljivanje osnovne LJUP edukacije iz tehnika art terapije, terapije plesom i pokretom i psihodrame, te drugih tehnika poput tehnika terapije smijehom ovisno o predispozicijama koje procjenjuje voditelj.

2) produbljivanje razumijevanja integrativnog ekspresivnog pristupa i integriranje metoda u komfort redovitog rada

3)  supervizija provedbe rada s klijentima

Edukacija se provodi tijekom 1-3 dana.

Po završetku edukacije i supervizije (LJUP1.1. i LJUP1.2.) dobiva se cjeloviti Priručnik LJUP1 sa detaljno prikazanim zaokruženim setom radionica i tehnika za provedbu rada (120 str.).

 

III. modul: supervizija

Prema procjeni razine potreba edukacijske skupine, organizira se određeni broj supervizijskih susreta i/ili individualna supervizija/mentorstvo (dodatni sadržaji).

 

IV. modul: Edukacija LJUP2.1.:

1) Napredna edukacija iz tehnika art terapije, terapije plesom i pokretom, psihodrame te produbljivanje prethodne edukacije iz terapije smijehom ili drugih pristupa te drugih relevantnih popratnih metoda osobnog razvoja.

Provodi se tijekom 1-3 dana.

 

V. modul: Edukacija LJUP2.2.:

1) Produbljivanje razumijevanja integrativnog ekspresivnog pristupa, integriranje metoda u komfort redovitog rada te unaprjeđivanje primjene metode u novim situacijama

2) supervizija provedbe grupnog i individualnog rada s klijentima

Edukacija se provodi tijekom 1-3 dana.

Po završetku edukacije i supervizije LJUP2 dobiva se cjeloviti Priručnik LJUP2 sa radionicama/tehnikama za provedbu rada.

 

VI. Stručna usavršavanja

U budućem radu podržavamo Vas daljnjim tematskim mogućnostima profesionalnog i osobnog razvoja. Područja i teme obuhvaćaju zvukoterapiju i glazboterapiju, biblioterapiju te druge teme koje se definiraju sukladno mogućnostima te potrebama i interesima.

 

Prijavnica

– Uz ispunjenu i potpisanu zadanu prijavnicu, obvezno je priložiti vlastoručno potpisan CV i potpisano pismo motivacije prijavljenog stručnjaka
– Prijavnicu, životopis i pismo motivacije je potrebno skenirati i poslati u PDF formatu tako da se vidi vlastoručni potpis (i pečat radne organizacije na Prijavnici, ukoliko ista plaća edukaciju).

 

Više informacija o:

– edukaciji
– cijeni
– što sve dobivaju sudionici
– edukatorima

 

i ostale relevantne informacije nalaze se u Pozivu na edukaciju.
Potrebno je detaljno proučiti Poziv prije prijave na edukaciju.

 

Video 1: prikaz edukacije LJUP

https://youtu.be/WZWuC7qB8uU

Video 2: o metodi LJUP i radu s različitim klijentima/polaznicima

https://youtu.be/WKEvmPE0Hjg

Video 3: prikaz LJUP rada s djecom i mladima

https://youtu.be/ZMl6P2mnX_M

Video 4: prikaz LJUP rada s vrtićarcima i predškolcima

https://youtu.be/72UMEqo61kY

RECENZIJE POLAZNIKA
na Edukaciju LJUBAV U POKRETU

[sp_testimonial id=”4061″ ]

Galerija fotografija na Facebook stranici

(preko 100 fotografija s naših radionica za odrasle i za djecu te sa edukacija stručnjaka):

 
facebook.com/CentarSreca