INTEGRATIVNI EKSPRESIVNI

PRISTUP I TERAPIJA „LJUBAV U POKRETU“

 

Integrativni ekspresivni pristup LJUBAV U POKRETU je stručna i priznata metoda koja integrira različite načine ekspresije čovjeka, osnažuje i razvija, a posebice jača samopoštovanje i samopouzdanje, osjećaj osobne moći i ljubav prema sebi te prihvaćanje i ljubav prema svima i svemu što nas okružuje.
Potiče kreiranje unutarnjeg mira i življenje radosti života!

Navedeno se događa kroz pokretanje sebe, osobni razvoj i učenje kako na nježan i podržavajući način pokrenuti druge u samoosnaživanje i ljubav, autentičnost i zdravlje.

U velikoj mjeri se u ovoj metodi, programu i terapijskom pristupu koristi pokret. To je drugi dio korijena naziva same metode.

 

Integrirani ekspresivni pristupi LJUP:

 • Art terapija

 • Terapija plesom i pokretom

 • Psihodrama

 • Terapija smijehom

 • Terapija zvukom i glazbom

 • Elementi integrativne geštalt terapije, transakcijske analize i Imago terapije odnosa

 • Različiti tjelesno orijentirani pristupi i druge metode koje doprinose ekspresiji čovjeka te autentičnom i sretnom življenju

 

LJUBAV U POKRETU je sveobuhvatan pristup koji sadrži i predstavlja:

 • Vrstu terapijskog rada

 • Program rada s djecom i mladima prihvaćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

 • Metodu u radu s pojedincima, grupama i obiteljima,

 • Stručan i poticajan način rada s timovima i radnim organizacijama

Skraćeni naziv Integrativnog ekspresivnog pristupa LJUBAV U POKRETU je LJUP.
Autorica i vlasnica metode LJUP:  Gordana Galetić, magistra socijalne pedagogije, psihoterapeutkinja (ECP) i bračna savjetnica.

 

Stručna EDUKACIJA LJUP

Edukaciju u pravilu organiziramo za 1 novu edukativnu grupu godišnje.

U edukaciju se mogu uključiti slijedeće profesije:

socijalni pedagozi, psihoterapeuti, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, logopedi, rehabilitatori, učitelji/nastavnici, odgajatelji, liječnici i drugi odgovarajući profili zdravstvenih radnika, radni terapeuti, certificirani treneri i edukatori te stručnjaci iz odgovarajućih pomagačkih profesija.

Studenti odgovarajućih hrvatskih i inozemnih studija mogu se uključiti uz ograničene uvjete korištenja metode.

 

Edukacija LJUP sadrži nekoliko modula:

 

I. modul: Edukacija LJUP1.1.:

1) osnovna edukacija LJUP iz tehnika art terapije, terapije plesom i pokretom i psihodrame

2) razumijevanja integrativnog ekspresivnog pristupa.

Provodi se tijekom 2-3 dana. Najčešće u studenom/prosincu, no moguće je i u drugom razdoblju.

 

II. modul: Edukacija PPLJUP1.2.:

1) nastavak i produbljivanje osnovne LJUP edukacije iz tehnika art terapije, terapije plesom i pokretom i psihodrame, te drugih tehnika poput tehnika terapije smijehom ovisno o predispozicijama koje procjenjuje voditelj.

2) produbljivanje razumijevanja integrativnog ekspresivnog pristupa i integriranje metoda u komfort redovitog rada

3)  supervizija provedbe rada s klijentima

Edukacija se provodi tijekom 1-3 dana.

Po završetku edukacije i supervizije (LJUP1.1. i LJUP1.2.) dobiva se cjeloviti Priručnik LJUP1 sa detaljno prikazanim zaokruženim setom radionica i tehnika za provedbu rada (120 str.).

 

III. modul: supervizija

Prema procjeni razine potreba edukacijske skupine, organizira se određeni broj supervizijskih susreta i/ili individualna supervizija/mentorstvo (dodatni sadržaji).

 

IV. modul: Edukacija LJUP2.1.:

1) Napredna edukacija iz tehnika art terapije, terapije plesom i pokretom, psihodrame te produbljivanje prethodne edukacije iz terapije smijehom ili drugih pristupa te drugih relevantnih popratnih metoda osobnog razvoja.

Provodi se tijekom 1-3 dana.

 

V. modul: Edukacija LJUP2.2.:

1) Produbljivanje razumijevanja integrativnog ekspresivnog pristupa, integriranje metoda u komfort redovitog rada te unaprjeđivanje primjene metode u novim situacijama

2) supervizija provedbe grupnog i individualnog rada s klijentima

Edukacija se provodi tijekom 1-3 dana.

Po završetku edukacije i supervizije LJUP2 dobiva se cjeloviti Priručnik LJUP2 sa radionicama/tehnikama za provedbu rada.

 

VI. Stručna usavršavanja

U budućem radu podržavamo Vas daljnjim tematskim mogućnostima profesionalnog i osobnog razvoja. Područja i teme obuhvaćaju zvukoterapiju i glazboterapiju, biblioterapiju te druge teme koje se definiraju sukladno mogućnostima te potrebama i interesima.

 

Prijavnica

– Uz ispunjenu i potpisanu zadanu prijavnicu, obvezno je priložiti vlastoručno potpisan CV i potpisano pismo motivacije prijavljenog stručnjaka
– Prijavnicu, životopis i pismo motivacije je potrebno skenirati i poslati u PDF formatu tako da se vidi vlastoručni potpis (i pečat radne organizacije na Prijavnici, ukoliko ista plaća edukaciju).

 

Više informacija o:

– edukaciji
– cijeni
– što sve dobivaju sudionici
– edukatorima

 

i ostale relevantne informacije nalaze se u Pozivu na edukaciju.
Potrebno je detaljno proučiti Poziv prije prijave na edukaciju.

 

Video 1: prikaz edukacije LJUP“:

 

Video 2: o metodi LJUP i radu s različitim klijentima/polaznicima

 

Video 3: prikaz LJUP rada s djecom i mladima

 

Video 4: prikaz LJUP rada s vrtićarcima i predškolcima

 

 

RECENZIJE POLAZNIKA
na Edukaciju LJUBAV U POKRETU

Pravo otresanje nakupljenog stresa

Poštovana Gordana, prva vježba, iako u neobičnom izdanju, bila mi je pravo otresanje stresa koji je nakupljen u svakodnevnom virtualnom druženju.
A vježba vođenog opuštanja je opet bila pun pogodak jer sam se opustila i osjetila ugodnije nego na početku.

Moram pohvaliti način na koji je gđa Gordana, svojim smirenim i veselim tonom glasa i izvođenjem obje vježbe doprinijela da se ugodno osjećam u radionici i podsjetila da bih češće mogla koristiti načine opuštanja. Super i hvala.
Monika je kratko i sažeto iznijela dobrobit odabranih metoda rada za djecu i odrasle. Možda je meni malo nedostajao opis slika iz prakse, općenito što su predstavljale. Sve pohvale. Zapravo već nekoliko godina pokušavam doći na edukaciju jer sam čula pozitivne reakcije kolegica.

Daniela Bonassin

Na trenutke sam se od srca smijala kao malo dijete

Prva vježba je bila jako zabavna, na trenutke sam se od srca smijala kao malo dijete – hvala gđi.Gordani na tim zabavnim trenucima. Pristupila ste tome jako zabavno i opušteno, što je definitivno utjecalo na mene i moje lakše opuštanje. To mi je baš trebalo nakon ovako napornog tjedna. Mislim da mi je dočaralo kako će izgledati neki dijelovi edukacije. Definitivno me uvelo u stanje povišenog interesa za ono što slijedi. Nakon završnog dijela sam se osjećala odlično, ugodno i prisutno. Predavanje je bilo prekratko, voljela bih znati više pa ću svakako potražiti sva spomenuta istraživanja (zasada nisam našla cijele članke, ali sam samo površno pogledala na internetu).
…Veselim se daljnjim radionicama 🙂

Marija Crnković

Čast mi je bila sudjelovati

Ne mogu opisati kolika mi je čast bila sudjelovati kako na ovom tako i na svim ostalim predavanjima Edukacije stručnjaka za primjenu tehnika rada iz metode „Ljubav u pokretu“.

Način na koji predavačica Galetić sa srcem prenosi teorijska i empirijska znanja za mene su čisti dokaz njezine autentičnosti i ljubavi prema onome što radi. Razmišljajući što i kako napisati u recenziji vodim se mišlju i izrekom da se ljubav i znanje samo dijeljenjem množe, a Galetić je jučer puuuuno dijelila.

Hvala Gordana što nosite luč kojom svi oni koji su sudjelovali imaju prilike vlastitim djelovanjima utjecati na dobrobit zajednica u kojima djeluju.

Željka Josipović Nemec

Dobro jutro iz Ravne Gore

Dobro jutro i lijep pozdrav iz Ravne Gore. Edukaciju „Ljubav u pokretu“ sam završila 2014. i 2015. godine i redovito ju provodim s djecom u školi. Od tada, svake godine, polazim napredna stručna usavršavanja iz LJUP metode.

Način vođenja i pristup pohvaljujem.

Što se tiče sadržaja edukacije, svaki put dobijem nova saznanja i sadržaje koje ću još dodatno istražiti i produbiti. Sretno dalje i vidimo se!

Monika Bajt Stepić

Zanimljiva i korisna online edukacija “Ljubav u pokretu”

Centar “Sreća” organizirao je izuzetno zanimljivu i korisnu online edukaciji “Ljubav u pokretu” u kojoj sam sudjelovala.

Moje prvo upoznavanje s metodama Ljubavi u pokretu bilo je tijekom županijskog stručnog skupa za pedagoge u Osijeku gdje nam je kolegica predstavila metodu i pokazala pojedine postupke koji se koriste. Do danas mi je njezina radionica ostala usjećanju kao jedno od najzanimljivijih i najkorisnijih „predavanja“stoga mi je naše jučerašnje druženje, pa bilo ono i online, odlično „leglo“. Ideja i metode korištene u Ljubavi u pokretu meni su izuzetno zanimljive i privlačne, a što je najvažnije, i izuzetno korisne u mom radu s djecom. U jučerašnjoj konferenciji posebice mi se svidjela pristupačnost, srdačnost i veselje voditeljice Gordane, kao i ostalih kolegica.

Mislim da je predstavljanje bilo izuzetno korisno, ali mi se posebice svidjela obiteljska atmosfera koja je bila prisutna. Iako ja nepoznajem nikoga od kolegica i moglo bi se reći da sam „nova osoba“ u ovom krugu, odmah mi je bila uočljiva prisnost kolegica koje duže vrijeme zajednički surađuju i privukao me taj topao ugođaj.

Jasamseizuzetnougodno osjećalaudruštvukolegica,žena,majkaikraljicaimislimdajevoditeljicastvorilaozračjeu kojimasmosesviosjećaliugodnoiprihvaćeno.Iakosambilasamauprostorijiiodvojenaod ostatka svijeta, ipak mi je metoda tresenja u početku bila posve neobična i pomalo sam se nelagodnoosjećala.Prošlamijemisaokrozglavu:„Bože,štolibipomislioonajkojimevidi kakosetresempredovimekranomkaototalniluđak?!“Snelagodomsampristupilaovom zadatku,nomorampriznatidameugodnoiznenadilojednomkadsamseopustilaizaboravila nacijelisvijet.
Mislimdamiječakboljeodgovaraloodmetodeopuštanja.Metoda„tresenja“ menekakoopustila,razbudilaizagrijalazadaljnjuakciju.Iakomijemetodatresenjasuper odgovarala,metodaopuštanjame,mogutakoslobodnoreći,iznenadila.Dugojeprošlood mojihškolskihsatihrvatskogjezikaukojimasmoradilisličnevježbe,ajasama,iskreno,u ovom našem užurbanom svijetu, nisam stigla isprobati ove metode.

Stoga me ova vježba iznenadilajernisammisliladaćumoćitakodubokozaćiusvijetkojijevoditeljicaopisala, takoistinskizamislitilivaduidrugeženeituekipukojusmotakoonlineneobičnostvorile.

U konačnici,metodesumisezaistasvidjele,mislimdasubilekorisneikodmenesupostigle neočekivanerezultate.Našeposljednjepredavanjemnogomijeznačilojersamsteklauvidu važnu dodatnu literaturu koja će mi pružiti širi uvid u ovu metodu. Sviđa mi se kako smo započeli i… po vremena mi je brzo proletjelo tako da se veselim novim susretima:)

Edukatorice su iznimno zanimljive, tople i pristupačne te je komunikacija, iako u virtualnom okruženju, bila zaista prisna i prijateljska.

Aktivnosti u edukaciji temeljile su se na psihoterapiji, terapiji pokretom i plesom te art terapiji te su zaista primjenjive u svakodnevnom radu s djecom, bilo individualnom ili u skupini.PredavanjeoSamopouzdanjuisamopoštovanjudjetetakorisnojenesamoučiteljima iodgajateljima,negoisvimroditeljima.

Apsolutno bih preporučila rad Centra, posebice onima koji rade s djecom, adolescentima, ali i odraslim osobama.

Valentina Mataija

Predavanja su primjenjiva djeci i odraslima

Jako sam zadovoljna online edukacijom “ljubav u pokretu”. Predavanja su praktična, primjenjiva djeci a i odraslima. Predavačice su otvorene, srdačne i posvećene, sve u svemu toplo preporučam!

Željka Žaruljić

Nakon mog početnog stresa oko Zooma…

Sve pohvale za online edukaciju “Ljubav u pokretu”.

Poštovana Gordana, otvorenje edukacije i predavanje bilo je divno. Nakon mog početnog stresa oko uključenja u Zoom, baš mi je godila Vaša vježba za opuštanje stresa i napetosti. Poslije nje sve je teklo savršeno. Vaše vodstvo/način vođenja radionica i pristupa nama bio je topao, neposredan i vrlo emocionalan. Glas vam je vrlo ugodan i odmjeren.

Predavanje je, također, bilo zanimljivo….Hvala…

Sve edukatorice su bile vrhunske. Posebno interesantne, poučne i primjenjive bile su radionice. Na predavanjima sam prikupila mnoštvo novih informacija, a i osvježila neka znanja. Iako sam se veselila ovoj edukaciji uživo, ispunila je sva moja očekivanja i online. Veselim se novim edukacijama. Hvala!!!!

Martina Lakoseljac Matejčić

Godišnja konferencija psihologa zaposlenih u školama

Bilo je odlično. Inače sam za sam program LJUBAV U POKRETU saznala tijekom godišnje konferencije psihologa zaposlenih u školama, a u organizaciji AZOO, gdje je AZOO pozvala kolegicu Galetić koja je držala predavanje i radionicu sa kolegicom Hanom. Odmah mi se dopao način pristupa djeci i odraslima.

Kako sam prošla prvi dio edukacije, počela sam s provedbom programa, i mogu reći da učenici, napominjem da su u mom slučaju to učenici s intelektualnim teškoćama, izvrsno reagiraju i jedva čekaju iduću radionicu. Toplo preporučujem svim školama program, jer je usmjeren na ono što danas školi kronično nedostaje, a to je osobni i socijalni razvoj, jer smo svi uglavnom usmjereni na akademska postignuća.

Dejana Varnica

Oduševljena sam radionicom

Poštovana i draga Gordana, oduševljena sam radionicom! Nisam znala što očekivati jer nikada nisam sudjelovala na online edukaciji.

Pretpostavila sam da će te prvi dan u uvodu samo predstaviti Vašu metodu i edukatorice, no ugodno ste nas iznenadili dvjema opuštajućim vježbama.
Moram priznati da se u početku prve vježbe nisam mogla potpuno opustiti jer sam inače sramežljiva pred kamerama, nerado se slikam i snimam, ali Vaša mi je priča o svećenicama u prekrasnim haljinama uvelike pomogla da se uživim u trenutak.

Zaista je sva napetost i nesigurnost otišla i gotovo da sam čula zvončiće koji su meni zvučali kao oni viseći zvončići za vjetar. Inačicu druge vježbe sam i sama primijenila kad sam držala ogledni sat u školi tijekom studiranja. S djecom sam trebala obraditi jednu pripovijetku, a za motivaciju sam im osmislila vježbu koju sam tada nazvala vođenom meditacijom. Također su trebali zatvoriti oči, osjetiti svoje tijelo i prostor oko sebe, a ja sam ih riječima vodila na morski žal na kojem se odvijala radnja djela. Vaša me vježba odmah podsjetila na to iskustvo koje je bilo lijepo i pozitivno, baš kao naše jučerašnje.

Od trenutka kad sam zatvorila oči, sve je utihnulo, čula sam samo Vaš glas i moje je tijelo samo i instinktivno slijedilo upute. Nakon vježbi zaista sam se osjećala ispunjenom i osnaženom, povezanom sa svim sudionicama bez obzira na to što se osobno ne poznajemo.

Tomu je doprinio Vaš pristup nama, bio je potpuno prijateljski i opušten, kao da se nalazimo oči u oči.

Na predavanju koje je slijedilo posebno mi je zanimljivo bilo čuti kako određene metode pogoduju i pomažu djeci i mladima. Budući da trenutno radim u Centru za autizam, odmah sam se sjetila svojih djevojčica i ostalih učenika koji doista uživaju u takvim metodama, opušteni su i sretni kad se vrate s terapija koje zasada primjenjujemo.

Iskreno se nadam i veselim da ću ih i ja jednoga dana moći samostalno izvoditi. Velika mi je želja ove godine upisati studij Kreativne terapije pri Umjetničkoj akademiji u Osijeku i osjećam da je ova edukacija stepenica bliže mom cilju. Hvala Vam na ovoj divnoj prilici, …tjedan ispunjen učenjem i uživanjem!

Ana Delimar

Završila sam edukaciju “Ljubav u pokretu”

U Centru Sreća završila sam edukaciju Ljubav u pokretu (LJUP), 2018. i početkom 2019.godine, aizuzetno sam bila zadovoljna sadržajem, predavačima kao i na samoj organizaciji. Sada, 4.6.2020., sam sudjelovala na jednom dijelu naprednog seminara LJUP.

Program i metodu LJUP je osmislila i pokrenula osnivačica centra, psihoterapeutkinja Gordana Galetić, te okupila odličnu ekipu predavača, koji svi zajedno na vrlo profesionalan, empatičan i kreativan način prenose svoja znanja i ideje.

Svakako bih preporučila edukaciju, kao i ostale kreativne, motivirajuće, a ujedno i opuštajuće radionice koje se održavaju u Centru Sreća, odličnog su sadržaja i vrlo korisne, kako za djecu, tako i za odrasle.

Hvala od srca na svemu!

Mirjana Petković

Galerija fotografija na Facebook stranici

(preko 100 fotografija s naših radionica za odrasle i za djecu te sa edukacija stručnjaka):

 
facebook.com/CentarSreca