Dječji klub

Program boravka/čuvanja djece i razvojno potencijalnih radionica

Dragi roditelji,
S veseljem najavljujemo upise u naš „Dječji klub“. Dječji klub  se održava 2 puta tjedno u trajanju od 3 sata te je namjenjen djeci od 2 do 7 godina.
Osim prilike za druženje s drugom djecom i osamostaljivanje Vaše djece 1 sat je rezerviran za vođene razvojno-poticajne radionice.

Cilj

Dječjeg kluba je omogućiti kvalitetno druženje, socijalizaciju i poticanje maksimalnog izražavanja potencijala djece koja ne idu u vrtić te istovremeno omogućiti roditeljima/bakama/djedovima i sl./ vrijeme za sebe i svoje obveze dok je dijete zbrinuto i zabavlja se u Dječjem klubu.
Održava se od 9 do 12 sati srijedom i četvrtkom.

BROJ DJECE:
radi osiguranja kvalitete rada mjesta su ograničena (8 djece).

NAKNADA za Dječji klub iznosi 25 kn/h
odnosno za svih 12 sati = 600 kn promotivno za prvi mjesec (nakon toga 700kn/mj).
Sav prihod koji ostaje nakon pokrivanja troškova ide za financiranje našeg besplatnog preventivnog programa „Ljubav u pokretu“ koji se provodi u školama u 15 županija (više o projektu na http://centarsreca.hr/preventivni-program-ljubav-u-pokretu-nacionalni-program/).

VODITELJI:
– Voditeljica Dječeg kluba: Mateja Novosel, magistra pedagogije i edukacije engleskog jezika.
– Izvoditelji (neposredan rad s djecom): Mateja Novosel, studenti i drugi izvoditelji.
– Stručna i supervizijska podrška: Gordana Galetić, magistra socijalne pedagoginje i psihoterapeutkinja (ECP):

PRIJAVE:
molimo slati na e-mail: info@centarsreca.hr s predmetom: Dječji klub.
U prijavi je potrebno NAVESTI: ime i prezime djeteta i točnu dob, imena i kontakte roditelja, specifičnosti i šta dijete voli/koje aktivnosti te ostalo što smatrate bitnim napomenuti.

Upute za adaptaciju