PLES I POKRET

boja-ljubicasta

Edukacija stručnjaka za primjenu tehnika rada iz metode„LJUBAV U POKRETU“

Poštovane kolegice i kolege,s radošću Vas pozivamo na edukaciju iz integrativnog ekspresivnog pristupa LJUP odnosno tehnika koje proizlaze […]

Primjer pitanja!

Ovo je primjer pitanja, a odgovori slijede dolje…