Radionice za bebe i roditelje: JUPI beba!

JUPI beba! (za bebe od 2 – 12 mjeseci) su razvojno poticajne radionice za sve bebe na kojima zajedno i opušteno sudjeluju dijete i roditelj.

Kroz različite razvojne i zabavne aktivnosti potiče se maksimalan razvoj dječjih potencijala, sve u atmosferi radosti i opuštenosti.

Temelje se na:

  • igri, pjesmama, plesu i pokretu, likovnim aktivnostima, otkrivanju, učenju i zabavi

  • znanstveno dokazanim metodama i relevantnim stručnim teorijama o razvoju djeteta

  • njegovanju dječje radosti i uživanja, bliskosti i kvalitetnog odnosa roditelja i djeteta

  • poticanju maksimalnog razvoja potencijala djeteta kroz djetetu bliske i prirodne načine.

Upravo u dobi od rođenja do 6 godine života djeteta, mozak raste na izniman način. To se smatra razdobljem u kojem je najvažnije osigurati odgovarajuće razvojno poticajno okruženje.

Radionicama se omogućava poticanje kognitivnog, motoričkog i socio-emocionalnog razvoja  te  odrastanja u sretno, uspješno i zadovoljno dijete.

Roditelj i dijete se, kroz ovakav rad, dodatno zbližavaju i na poseban način povezuju.

 

Prijave na: sreca@centarsreca.hr

Za više informacija o radionicama klikni ovdje

jupi-03

 

Radionice za djecu (1-3 godine): JUPI dijete!

JUPI dijete!  su razvojno poticajne radionice za svu djecu od 1-3 godine na kojima zajedno i opušteno sudjeluju dijete i roditelj.

Temelje se na:

  • igri, pjesmama, plesu i pokretu, likovnim aktivnostima, otkrivanju, učenju i zabavi

  • znanstveno dokazanim metodama i relevantnim stručnim teorijama o razvoju djeteta

  • njegovanju dječje radosti i uživanja, bliskosti i kvalitetnog odnosa roditelja i djeteta

  • poticanju maksimalnog razvoja potencijala djeteta kroz djetetu bliske i prirodne načine.

Radionice su namijenjene svoj djeci od 1-3 godine. Ovim programom se potiče cjelokupan razvoj djeteta. Kroz igru i zabavu se potiče razvoj govora i komunikacijskih vještina djeteta i stvaraju predispozicije za vještine čitanja, pisanja i računanja, kreativnog izražavanja i snažan razvoj inteligencije. Rješavamo problemske situacije, vježbamo percepciju, koncentraciju, pažnju, koordinaciju oko-ruka, stimuliramo izgradnju mišićne moći, provodi se vježbanje grube i fine motorike, omogućava se društveni razvoj, polagano se razvija strpljenje, kreativna adaptacija, nalaženje novih rješenja da se dođe do željenog cilja i samodisciplina zadržavanjem dječje radosti, spontanosti i uživanja.

Roditelj i dijete se, kroz ovakav rad, dodatno zbližavaju i stvaraju posebnu vezu koja se gradi za cijeli život.

Stvara se novi doživljaj roditeljstva, a uobičajeni odgojni izazovi sagledavaju se na drugačiji način čime se doprinosi osjećaju veće lakoće i sretnijeg roditeljstva.

 

Prijave na: sreca@centarsreca.hr

Za više informacija klikni ovdje

jupi-01

 

Radionice Ljubav u pokretu: za djecu od 3-6 godina i za osnovnoškolsku dob

Radionice Ljubav u pokretu  kroz pokret, ples, otkrivanje i učenje, smijeh te likovne i dramske igre potiču snažno samopoštovanje i samopouzdanje, snalaženje u različitim životnim situacijama i puni razvoj potencijala svakog djeteta.

Prijave na: sreca@centarsreca.hr

 

jupi-05

 

Vezani sadržaji:

– Radionica za bebe i roditelje JUPI beba!
– Radionica za roditelje i djecu od 1-3 godine: JUPI dijete!
– Radionica za djecu 3-6 godina “Ljubav u pokretu”
– Radionice za osnovnoškolce “Ljubav u pokretu”